Recipientkontrolldata till och med augusti 2017

Då har konsulten levererat resultaten från juli OCH augusti månads provtagningar i recipientkontrollen. Proverna togs på de olika punkterna i kontrollprogrammet 14 juli och 18 augusti. Resultatet från provtagningarna finns att ladda ner här.

Söker du mer information om provtagningsparametrarna eller önskar ladda ner äldre data från recipientkontrollen? Då ska du gå till sidan om vattenkemi.