Ny rapport om bekämpningsmedel i skånska vattendrag

Rapportomslag bekämpningsmedel 2016Länsstyrelsen i Skåne har i dagarna kommit ut med en ny rapport (Bekämpningsmedel i skånska vattendrag, Resultat från den regionala miljöövervakningen 2016) om de senaste provtagningarna i några skånska åar.

Provtagningen utförs inom den regionala miljöövervakningen. Övervakning av bekämpningsmedel i ytvatten har varit en återkommande del.  För Österlens vattenråd innebär det att Tommarpsån och Rörums södra å provtas. I årets provtagningar har ett nytt grepp testats, vattenproven togs strax efter större regn.

 

Rapporten finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida eller genom att klicka på bilden till vänster.