Recipientkontrolldata till och med september 2017

Då har konsulten levererat resultaten från september månads provtagningar i recipientkontrollen. Proverna togs på de olika punkterna i kontrollprogrammet 15 september. Resultatet från provtagningarna finns att ladda ner här.

Söker du mer information om provtagningsparametrarna eller önskar ladda ner äldre data från recipientkontrollen? Då ska du gå till sidan om vattenkemi.