Recipientkontrolldata till och med oktober 2017

Då har konsulten levererat resultaten från oktober månads provtagningar i recipientkontrollen. Proverna togs på de olika punkterna i kontrollprogrammet 12 oktober. Resultatet från provtagningarna finns att ladda ner här.

Söker du mer information om provtagningsparametrarna eller önskar ladda ner äldre data från recipientkontrollen? Då ska du gå till sidan om vattenkemi.