Recipientkontrolldata till och med december 2017

I och med decemberleveransen av data från Österlens vattenråds recipientkontroll kan vi stänga 2017. Proverna togs på de olika punkterna i kontrollprogrammet 15 december. Resultatet från provtagningarna finns att ladda ner här.

Söker du mer information om provtagningsparametrarna eller önskar ladda ner äldre data från recipientkontrollen? Då ska du gå till sidan om vattenkemi.