Projektledare rekryterad till Österlens sköna vattendrag

Pressmeddelande – 20 mars 2018

Valentina Zülsdorff har anställts som projektledare i Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag. Projektet löper över tre år är ett samarbete mellan fem kommuner i sydöstra Skåne; Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Kristianstad och Hörby.

Projektet Österlens sköna vattendrag syftar till att förbättra och förstärka arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv i 12 vattendrag i kommunerna.

Jag ser verkligen fram emot att jobba med så många engagerade personer som jobbar för samma mål: att förbättra vattenkvalitén i våra vattendrag i regionen. Att både Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån samarbetar i ett Leader-projekt ger så många möjligheter för att kunna påverkar både ekologiska värden och rekreationsvärden i områden positivt”, säger Valentina Zülsdorff.

En del av Valentinas Zülsdorffs arbete som projektledare blir att skapa engagemang och sprida information om vattenmiljöernas status, deras värden och betydelse genom informationsmöten samt via webbplats och sociala medier. Flera barn- och ungdomsaktiviteter ska genomföras för att öka kunskapen och skapa ett engagemang i denna målgrupp.

Eftersom projektet som helhet syftar till att konkreta åtgärder ska genomföras i vattendragen ska projektledaren informera och inspirera markägare att genomföra åtgärder och synliggöra pågående och avslutade projekt. Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån ska tillsammans initiera, samordna och skapa förutsättningar för att reducera föroreningsbelastningar och ogynnsam hydrologisk påverkan. Det kommer i sin tur att främja biologisk mångfald och rekreationsintressen i och vid vattendragen i vattenrådens verksamhetsområden.

Valentina Zülsdorff har en masterutbildning i biologi med inriktning mot vattenvård och flodrestaurering från Lunds universitet. De senaste åren har hon arbetat inom LIFE-projektet UC4LIFE – Målarmuslans återkomst – ett projekt med syfte att förbättra vattenkvalitén och återintroducera den utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus).

Valentina Zülsdorff har tillträtt tjänsten som projektledare i Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag den 15 mars 2018. Placeringen är på ett kontor hos Miljöförbundet i Tomelilla.

 

Ladda ner pressmeddelandet som pdf.