Första recipientkontrollen för 2018 inrapporterad

Då har Eurofins både varit ute och provtagit i det blöta och inne i labbet och analyserat för första gången i år. Proverna i Österlens vattenråds recipientkontroll togs på de olika punkterna i kontrollprogrammet 16 februari. Resultatet från provtagningarna finns att ladda ner här.

Söker du mer information om provtagningsparametrarna eller önskar ladda ner äldre data från recipientkontrollen? Då ska du gå till sidan om vattenkemi.