Recipientkontrolldata till och med juni 2018

Resultaten i Österlens vattenråds recipientkontroll har anlänt från konsulten. Denna omgång innehåller data från både maj och juni. Proverna togs på de olika punkterna i kontrollprogrammet 14 maj respektive 15 juni. Resultatet från provtagningarna finns att ladda ner här.

Söker du mer information om provtagningsparametrarna eller önskar ladda ner äldre data från recipientkontrollen? Då ska du gå till sidan om vattenkemi.