Välkomna till inspirationskvällar för Segesholmsån och för Tommarpsån!

Österlens sköna vattendrag bjuder in alla som är intresserade till inspirationsmöten för Segesholmsån och för Tommarpsån. Första mötet fokuserar på Segesholmsån. Platsen är Degeberga bibliotek, tiden är kl. 18.00 den fjärde september.  Andra mötet handlar om Tommarpsån och tar  plats på Skånefröhuset i Tommarp. Detta sker den andra oktober kl. 18.00.

Under kvällarna får du mer information om respektive å och tillsammans kommer vi att samla idéer till framtida åtgärder i och runt vattnet för att kunna förbättra vattenkvalitén från källa till hav – var med på vår interaktiva info-kväll! Fika, mingla och träffa Naturskyddsföreningen, Fiskevårdsföreningen, LRF, Trafikverket, forskare och andra natur- och vattenintresserade!

  • Inbjudan till mötet om Segesholmsån i pdf-format.
  • Inbjudan till mötet om Tommarpsån i pdf-format.

Mer information om LEADER-projektet Österlens sköna vattendrag.