Recipientkontrolldata februari 2019

Då har årets första analyser i recipientkontrollprogrammet kommit från konsulten. Proverna togs på de olika punkterna i kontrollprogrammet 14 februari. Resultatet från provtagningarna finns att ladda ner här.

Söker du mer information om provtagningsparametrarna eller önskar ladda ner äldre data från recipientkontrollen? Då ska du gå till sidan om vattenkemi.