Inbjudan – Hur mäter vi vattnets hälsa?

Skuggor i Kabusaån. Foto: Valentina Zülsdorff

Skuggor i Kabusaån. Foto: Valentina Zülsdorff

Avrinningsområde

Land och hav hänger ihop men hur undersöker man egentligen ett vattendrag? Vad kan vi göra för att förbättra åarnas status? Du är välkommen till ett möte den 16 maj klockan 18.00, på idrottsföreningens lokal i Lunnarp där vi pratar om Örupsån som exempel!

Fika, mingla & träffa vattenråd, kommunekolog, naturskyddsföreningen, fiskevårdsföreningen, LRF, forskare och andra natur- och vattenintresserade!

Tillsammans samlar vi idéer till framtida åtgärder i och runt vattnet för att kunna förbättra vattenkvalitén från källa till hav.

Vid frågor kontakta gärna projektledare Valentina Zülsdorff på 0709 – 958 295 eller valentina.zulsdorff@tomelilla.se.

Inbjudan till Örupsån och hur mäter vi vattnets hälsa 16/5 i pdf-format.

Karta Lunnarps idrottsplats