Recipientkontrolldata april 2019

Då har årets andra analysomgång i recipientkontrollprogrammet kommit från konsulten. Proverna togs på de olika punkterna i kontrollprogrammet 17 april. Resultatet från provtagningarna finns att ladda ner här.

Söker du mer information om provtagningsparametrarna eller önskar ladda ner äldre data från recipientkontrollen? Då ska du gå till sidan om vattenkemi.