Marint centrum bjuder in till konferens om Östersjöfiske 2020

Inbjudan konferens Östersjöfiske 2020

Inbjudan konferens Östersjöfiske 2020

Välkommen till Östersjöfiske 2020 – en ny idé för Östersjön

21–22 november 2019 på Marint centrum i Simrishamn

Östersjön utsätts för ett hårt tryck från många håll – och har så gjort under en lång tid. Det östra torskbeståndets akuta situation har varit på allas läppar under våren, hand i hand med insikten om att problemen rör ekosystemet som helhet och att svårigheterna sannolikt kommer att bli långvariga. Detta ger oss en nutid och framtid som skiljer sig avsevärt från vår dåtid.

Hur ser lösningen då ut? Frågorna är många och komplexa. Hur och vad ska vi fiska i vårt ”nya Östersjön”? Hur behöver förvaltningen vara utformad för att värna ekosystemet på bästa sätt? Vilka miljöåtgärder behövs? Vilken fisk vågar man äta? Behövs en politiskt förankrad yrkesfiske­ strategi? Vilken roll har kulturen för kustsamhällena? Hur räddar vi framtidstron i näringen och hittar inspiration, lönsamhet och hållbarhet framåt? Eller är framtida levande hamnar längs Östersjöns kust bara en illusion givet vår nya verklighet?

Vid årets konferens kommer vi presentera en modell för hur dessa frågor kan kopplas ihop med varandra och tas itu med ur ett helhetsperspektiv. Hör inbjudna experter analysera och diskutera modellen och var med själv och utforma framtidens hållbara hav och fiske!

Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för fiskets, havsmiljöns och landsbygdens utveck­ling: fiskare, förädlare och andra i livsmedelskedjan, producentorganisationer, miljöorganisationer, forskare, politiker, kommuner, myndigheter, departement med flera.

 

För mer information kontakta Marint centrum.