Strömmande vatten

Öring

Öring – Ill. Linda Nyman

Strömvattensträckor är mycket viktiga biotoper för åns biologiska liv. Vattnet piskas mot stenar och får på så sätt kontakt med luftens syre. Vattenhastigheten gör att inget organiskt material samlas på botten – bottnarna hålls fria från slam. Rena bottnar med rätt grovlek av grus och småsten i strömmande vatten blir fina lekbottnar för exempelvis öring.