Referenslista

Referenslista

Rapporter och skrifter som rör åarna inom Österlens vattenvårdsförbunds verkningsområde. Du kan också ladda ner listan som pdf
(14 kb).

 1. Åke Werdenfels, Magnus Lindhagen Carl-Axel Mildner och Sten Tesch, 1981. Skånska vattenkvarnar och vindmöllor. Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1980.
 2. Mikael Svensson och Linus Ekström, 2006. Musselinventering i några skånska vatendrag 2005 – med särskild fokus på tjockskalig målarmussla (Unio crassus). Rapport, Länsstyrelsen i Skåne län.
 3. Charlotte Lindström, 1995. Österlenåar – en sammanfattning. Rapport, Länsstyrelsen i Kristianstads län. (PDF, 1,6 MB)
 4. Anders Eklöv, 2007. Fiskar och fiske i nio Österlenåar. Rapport, Österlens Vattenvårdsförbund.
 5. Ekologgruppen, 2007. Bottenfauna i åarna på Österlen. Rapport, Österlens Vattenvårdsförbund.
 6. Sven Nordin, 1985. Verkeån -öringundersökningar. En sammanställning av Verkeåns fiskevårdsförenings undersökningsrapporter t.o.m. 1984. Stencil, Fiskeriintendenten i Västra distriktet.
 7. Paul Hansson och Anna Sturesson, 2005. Skånekustens kulturmiljöer. Rapport, Länsstyrelsen i Skåne län.
 8. Håkan Sandsten, 2003. Transport av fosfor och kväve från skånska vattendrag – Tillstånd och trender till 2001. Länsstyrelsen i Skåne län, Skåne i utveckling 2003.30.
 9. Ylva Setterby, 2006. Skånes sumpskogar – en sammanfattning. Rapport, Länsstyrelsen i Skåne län.
 10. Jon Loman, 2006. Inventering av lövgroda i skånska dammar 2006, med en jämförelse med tidigare inventeringar. Rapport, Länsstyrelsen i Skåne län.
 11. Sven-Åke Hansson, 2007. Utvärdering av åtgärder på sandstäpp. Rapport Länsstyrelsen i Skåne län.
 12. Olle Hammarstedt, 2006. Dagfjärilar och bastardsvärmare på 25 lokaler i Skåne 2005. Rapport, Länsstyrelsen i Skåne län.
 13. Anders Hargeby, 2005. Skogsbäckar på Skånes åsar 1992-1995 – Vattenkemiskt tillstånd avseende försurning, metaller och nitrat. Rapport, Länsstyrelsen i Skåne län.
 14. Håkan Sandsten, 2003. Vattenväxter i skånska sjöar – en jämförelse mellan 1970-talet och 2002. Länsstyrelsen i Skåne län, Skåne i utveckling 2003.31.
 15. Håkan Sandsten, 2009. Vattenväxter i skånska sjöar. En sammanställning och bedömning av flytblads- och undervattenväxter. Länsstyrelsen i Skåne län 2009:52. (Gyllebosjön.)
 16. Charlotte Lindström, 1996. Verkeån, Österlenåar – Underlagsrapport. Miljövårdsenheten, Länssstyrelsen i Kristianstad län. (PDF, 2,3 MB)
 17. Charlotte Lindström, 1996. Segesholmsån – Julebodaån, Österlenåar – Underlagsrapport. Miljövårdsenheten, Länssstyrelsen i Kristianstad län. (PDF, 904 KB)
 18. Charlotte Lindström, 1996. Klammersbäck – Mölleån – Rörums Norra å – Rörums Södra å – Kvarnbybäcken, Österlenåar – Underlagsrapport. Miljövårdsenheten, Lässnstyrelsen i Kristianstad län. (PDF, 2,2 MB)