Vill du bli medlem?

Bli medlemÖsterlens vattenråd är öppet för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda som har intresse i vården och nyttjandet av Österlens vatten.

Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till rådets styrelse, som avgör om ansökan ska bifallas.

Kontakta oss via kontaktformuläret för mer information och om hur du gör för att söka medlemskap.