Biologi

Segesholmsån – biologi

Upp till Trollemölla är är havsöring den dominerande arten. Andra fiskarter är stationär öring, ål och bäcknejonöga.

Det finns två sällsynta bottenlevande djurarter i ån. Det är de husbyggande nattsländearterna Ecclisopteryx dalecarlica och Odontocerum albicorne.
Forsärla och kungsfiskare häckar vid ån.

(C. Lindström – Österlenåar, en sammanfattning 1995)