Påverkan

Segesholmsån – Påverkan

I avrinningsområdet finns två djurhållare med anläggningar klassade som C-verksamhet och en med B-verksamhet. Degeberga avloppsreningsverk och en nedlagd avfallsanläggning ligger sydöst om tätorten.
Karta över olika former av påverkan på Segesholmsån
Påverkan från miljöfarlig verksamhet Miljöfarlig verksamhet
Påverkan från reningsverk Reningsverk
Påverkan från nedlagd avfallsanläggning Nedlagd avfallsanläggning
Påverkan från vandringshinder Vandringshinder
Påverkan från dikningsföretag Dikningsföretag

Senaste inventeringen av vandringshinder utfördes 1982. Då hittades nio stycken vandringshinder, tre definitiva och sex partiella. En del av de funna hindren kan i dagsläget vara åtgärdade.

Nr. Part/Def Lägesbeskrivning Typ av vandringshinder
1 Partiellt Segesholm, strax uppströms lilla bron vid Segesholm Igenslammad damm vid övergiven kraftverksanläggning. Betongväggar och horisontella järnbalkar i strömfåran
2 Partiellt Herremölla, bron nära Pottehuset Gammal kvarnfors, endast ruiner återstår av byggnaden
3 Definitivt Dämmemölla, 500m nedtröms bron i Degeberga Gammal kvarn, hindret består av en fördämmning med två utlopp
4 Partiellt Sågverket, nära fotbollsplanen S. Degeberga Nykonstruerat hinder på ca 1 m fallhöjd
5 Partiellt Strax uppströms hembyggdsgården Uppdämning i huvudfåran
6 Partiellt Hembyggdsparken, Degeberga Gammal kvarnränna där ca 1/4 av vattnet passerar (kvarnrännan utgör ett definitivt vandringshinder)
7 Definitivt Sågverk, 200 m söder hembyggdsparken Vattenfall och turbin
8 Partiellt Mörkavad, bron 2 km SV Degeberga Uppdämt med plankor
9 Definitivt Trollemölla, 3 km VSV Degeberga Flera mer eller mindre konstruerade vattenfall