Mätningar

Mätningar – Recipientkontrollprogram

Provtagningsprogrammet omfattar mätningar av vattenkemin på 19 platser i de nio Österlenåarna. Dessutom undersöks bottenfaunan på 8 platser i sju av åarna och elfiske görs på tre platser i Tommarpsån. Här kan du ladda ned och se vilka punkter som provtas och vilka prover som tas på punkterna i fråga.

Det finns också en ekologisk recipientkontroll i Björnbäcken, ett mindre vattendrag vid Måsalyckes avfallsanläggning. Här laddar du ner den senaste rapporten: Måsalycke kontrollprogram 2005

Karta över provtagningspunkterna

Ladda ner kartan (pdf)