Påverkan

Verkeån – Påverkan

I avrinningsområdet finns två djurhållare med anläggningar klassade som C-verksamhet och en med B-verksamhet. Här ligger också tre avloppsreningsverk: Önneköp (1), Brösarp (2) och Eljaröd (3) samt två avfallsanläggningar. Förutom påverkan från dikningar finns även jordbruk och skogsbruk i området.


Påverkan från miljöfarlig verksamhet Miljöfarlig verksamhet
Påverkan från reningsverk Reningsverk
Påverkan från nedlagd avfallsanläggning Nedlagd avfallsanläggning
Påverkan från vandringshinder Vandringshinder
Påverkan från dikningsföretag Dikningsföretag

Senaste inventeringen av vandringshinder utfördes 1982. Då hittades fyra stycken vandringshinder, tre partiella och ett definitivt. En del av de funna hindren kan i dagsläget vara åtgärdade.

Nr. Part/Def Lägesbeskrivning Typ av vandringshinder
1 Partiellt Öradekaret Haväng, 500 m från kusten Fast fiske av sk öradekarmodell
2 Partiellt Kongsmöllan, 2,5 km Ö Brösarp (kvarnbyggnad) Gammal kvarnfors, endast ruiner återstår av byggnaden
3 Partiellt Bengtemölla, 1 km Ö Brösarp Huvudfall vid gammal kvarn
4 Definitivt Hallamölla, 2 km NV Eljaröd Flertalet vattenfall med en sammanlagd fallhöjd på ca 25 m