Biologi

Klammersbäck – biologi

Stora mängder havsöring går varje höst upp i ån för att leka. Det finns flera föroreningskänsliga arter av bottenlevande smådjur. Forsärla finns i området. Inom avrinningsområdet finns lövgroda.