Påverkan

Klammersbäck – påverkan

I avrinningsområdet finns en djurhållare med en anläggning som är klassad som B-verksamhet (1). Viss dikningsverksamhet (2) har förekommit i området, en sträcka har blivit restaurerad. Väster om Ravlunda ligger ett reningsverk (3). Vid Persahusen söder om Ravlunda finns en betongfördämning som utgör ett partiellt vandringshinder (4) för vandrande fisk.