Biologi

Mölleån – biologi

Fisk
Mängder av havsöring går varje höst upp i ån för att leka. Andra fiskarter som har påträffats i ån är skrubba, bäcknejonöga och ål.

Bottenfauna
Den sällsynta nattsländelarven Ecclisopteryx dalecarlica har påträffats i ån. Dessutom har känsliga bäckbaggen Elmis aenea och bäcksländor påträffats i ån.

Groddjur
Enstaka lokaler för lövgroda, långbensgroda och strandpadda finns inom avrinningsområdet