Påverkan

Mölleån – påverkan

I avrinningsområdet finns en djurhållare med en anläggning som är klassad som C-verksamhet (1). Ett avloppsreningsverk (2) ligger i nordöstra delen av Vitaby. Måleri (3). I Vitemölla, ca 100 meter från mynningen finns ett partiellt vandringshinder (4) De rödbruna strecken på kartan utgör dikningsverksamheter.