Nybromölla

Rörums norra å – Nybromölla

Åkarpsån slingrar sig förbi Nybromölla, där en kanal styr en liten del av flödet till den ränna som en gång bidrog till att vattenhjulet kunde driva kvarnen. Rännan är numera i så dåligt skick att man har valt att plocka ner den. Nybromölla lades ner 1946. Då hade mjölnarsläktet Anders och sonen Måns drivit stället ända sedan 1906. År 1937 fick Nybromölla brunn, dessförinnan hade allt vatten som använts tagits från ån. När stallet som hör till gården byggdes 1938 lades ån i kulvert. Denna kulvert utgör idag ett troligt vandringshinder för fisk. Nybromölla är också en känd lokal där forsärla och strömstare håller till.