Biologi

Rörums södra å – biologi

I Rörums södra å finns både stationär och havsvandrande öring.

Flera föroreningskänsliga bottenlevande djurarter har påträffats i ån. Den sällsynta nattsländelarven Ecclisopteryx dalecarlica har påträffats i ån.

Både forsärla och strömstare häckar vid ån. Hasselmus finns på flera lokaler inom avrinningsområdet liksom både långbensgroda och lövgroda.