Påverkan

Kvarnbybäcken – påverkan

Inom avrinningsområdet finns varken någon större industri eller något reningsverk. Hela avrinningsområdet är dock starkt jordbrukspåverkat och det finns en djurhållare med B-klassad miljöfarlig verksamhet. Det finns också en del dikningsföretag i området.


Påverkan från miljöfarlig verksamhet Miljöfarlig verksamhet
Påverkan från nedlagd avfallsanläggning Nedlagd avfallsanläggning
Påverkan från dikningsföretag Dikningsföretag