Segesholmsån

Segesholmsån

Segesholmsån slingrar sig genom ett beteslandskap uppe på Linderödsåsen, genom ett starkt sluttande lövskogsområde mot ett jordbruksdominerat slättlandskap på sin väg mot havet. Segesholmsåns vatten är kallt och näringsrikt. Ån hyser både öring och sällsynta arter av nattsländor.