Verkeån

Verkeån

Verkeån, med många strömmande partier och slingrande lopp, hyser ett mycket rikt djurliv. Ån omges till stor del av skogsmark och har en mängd mindre biflöden.


Kartdata ©SMHI