Klammersbäck

Klammersbäck

Klammersbäck rinner genom ett glest befolkat område. Ån är mycket näringsrik. Det har gjorts en del restaureringsarbeten i ån som förhoppningsvis kommer att förbättra betingelserna för djurlivet i ån.


Kartdata ©SMHI