Recipientkontrolldata september 2021

Efter att ha varit på villovägar finns nu nya data från recipientkontrollen i Österlenåarna att ladda ned.

Excelfilen innehåller resultaten från 2021 års provtagningar fram till och med september månad. Ladda ner data här.

Söker du mer information om provtagningsparametrarna eller önskar ladda ner äldre data från recipientkontrollen? Då ska du gå till sidan om vattenkemi.