Bottenfauna i Österlenåarna 2015

Bottenfauna i Österlenåarna 2015

Åtta bottenfaunalokaler i sju vattensystem ingår i kontrollprogrammet för Österlenåarna som pågått sedan 2007. I denna rapport redovisas inledningsvis sammanfattande data för alla lokalerna och därefter redovisas varje vattensystem för sig, med lokalbeskrivningar, kommentarer och artlista. Ansvarig för bottenfaunaundersökningarna har varit Jan Pröjts, Ekologgruppen i Landskrona AB. Metodiken finns redovisad i ett särskilt dokument. Provtagning har skett i oktober 2015.