Kontakt

Skicka mail till Österlens vattenråd

Kontakta Österlens Vattenråd om du har frågor som berör Österlens åarna. Du kan också vända dig till oss om du är intresserad av att genomföra någon form av vattenvårdsåtgärd. 

info@osterlensvattenrad.se

Österlens Vattenråd
c/o Simrishamns kommun
Att. Jenny Davidsson
272 80 Simrishamn