Toppbilden

Välkommen till Österlens Vattenråd

Här hittar du information om Österlens åar och vattenrådets verksamhet. Från Segesholmsån i norr till Kvarnbybäcken i söder slingrar sig ett flertal åar genom bokskogar, lundar, fruktodlingar och åkermark och mynnar så småningom till Hanöbukten i Östersjön.

Österlens Vattenråd är en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och privatpersoner, som har intresse i vården och nyttjandet av Österlens vattenmiljöer.

Nytt från Vattenmyndigheten

  • 1 november 2020-april 2021 gick Vattenmyndigheterna ut på samråd med förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för de kommande sex årens vattenarbete.
  • Vattenmyndigheterna kan nu presentera digitala underlag som ska underlätta för dig som är handläggare på kommun eller länsstyrelse att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten. Underlagen består av […]
  • Vattenmyndigheterna får två nya föreskrifter av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det rör sig i båda fallen om att skydda vårt livsviktiga grundvatten.
Logo Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt

Kartor

Österlens sköna vattendrag

Få information om vårt LEADER-projekt Österlens sköna vattendrag

Leaderprojekt

Bli medlem i vattenrådet

Intresserad av att gå med i vattenrådet? Klicka på knappen för mer information.

Bli medlem