Toppbilden

Välkommen till Österlens Vattenråd

Här hittar du information om Österlens åar och vattenrådets verksamhet. Från Segesholmsån i norr till Kvarnbybäcken i söder slingrar sig ett flertal åar genom bokskogar, lundar, fruktodlingar och åkermark och mynnar så småningom till Hanöbukten i Östersjön.

Österlens Vattenråd är en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och privatpersoner, som har intresse i vården och nyttjandet av Österlens vattenmiljöer.

Nytt från Vattenmyndigheten

  • Regeringen har utsett Carin Jämtin till ny landshövding i Västernorrlands län och därmed till ordförande i vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt. Även tre nya delegater har tillkommit […]
  • Under konferensen Vattendagar i Norr, som genomfördes i Storuman, fick vi följa med på en exkursion vid nedre delen av Juktån. Här fick vi ta del […]
  • Sökes: vattensamordnare med inriktning mot framför allt dricksvatten, grundvatten och kommunal/regional planering. Finnes: tillsvidaretjänst på Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt med säte i Härnösand i natursköna Höga […]
Logo Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt

Kartor

Besöksplats Österlens vattendrag

Få information om vårt LEADER-projekt Besöksplats Österlens vattendrag

Leaderprojekt

Bli medlem i vattenrådet

Intresserad av att gå med i vattenrådet? Klicka på knappen för mer information.

Bli medlem