Toppbilden

Välkommen till Österlens Vattenråd

Här hittar du information om Österlens åar och vattenrådets verksamhet. Från Segesholmsån i norr till Kvarnbybäcken i söder slingrar sig ett flertal åar genom bokskogar, lundar, fruktodlingar och åkermark och mynnar så småningom till Hanöbukten i Östersjön.

Österlens Vattenråd är en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och privatpersoner, som har intresse i vården och nyttjandet av Österlens vattenmiljöer.

Vill du göra en vattenåtgärd?

Våtmarker är effektiva vattenvårdande åtgärder. Många markägare har svårbrukade delar av sin mark. Dessa ytor är ofta lämpliga för anläggande av våtmarker.

Österlens Vattenråd sköter allt arbete i processen så att det inte innebär något mer arbete för dig som markägare. Vi håller i alla
nödvändiga kontakter med Länsstyrelsen och konsulterna som genomför arbetet och vi söker även bidragspengar för att bekosta genomförandet.

Dessutom kan du söka ersättning via länsstyrelsen för skötsel efter anläggandet av en våtmark. Läs mer om erbjudandet på vår projektsida Vattenvård i sydost.

Nytt från Vattenmyndigheten

  • En av våra medarbetare på Bottenhavets vattendistrikt ska vara föräldraledig i höst och vi söker nu en ersättare för ett årslångt vikariat – kanske det är […]
  • Vattenmyndigheten i Bottenviken har ett uppdrag att samordna vattenförvaltningsarbetet inom vattendistriktet som omfattar två län, 28 kommuner och gränsöverskridande avrinningsområden mot Norge och Finland. Vi bereder […]
  • Växande städer, förändrade förutsättningar och klimatförändringar. Framtidens utmaningar ställer högre krav på en väl fungerande vattenförvaltning och att åtgärdstakten ökar för att säkra tillgången på dricksvatten […]
Logo Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt

Kartor

Besöksplats Österlens vattendrag

Få information om vårt LEADER-projekt Besöksplats Österlens vattendrag

Leaderprojekt

Bli medlem i vattenrådet

Intresserad av att gå med i vattenrådet? Klicka på knappen för mer information.

Bli medlem