Besöksplats Österlens vattendrag

Blommande kabbleka nedanför vattenfallet vid Hallamölla. Foto: Richard Nilsson

Österlens vattenråd har beviljats medel av Leader Sydöstra Skåne för att anlägga Österlens första besöksplats med fokus på traktens vattendrag. Besöksplatsen kommer att finnas strax nedströms vattenfallet vid Hallamölla, alldeles intill Verkeån och Skåneleden. Projektet genomförs i nära samarbete med Tomelilla kommun.

Besöksplatsen kommer att innehålla sittplatser och möjlighet att ta del av information om Österlens vattendrag, djur och växter i vattendragen, vattenvård med mera. Projektet kommer att tillsammans med Högskolan Kristianstad, Lunds universitet samt med natur- och vatteninriktade föreningar även att utforma interaktiva aktiviteter för besökarna vid Hallamölla. Samarbetet är tänkt att vara brett och kunna yttra sig i olika former.

Endast ett vattendrag av Österlens 13 stycken når upp till vattendirektivets krav på god status. Bakgrunden till projektet är att lyfta fram och åskådliggöra problemen med hur våra vattendrag ser ut idag, efter lång tid av mänsklig påverkan. En annan del är att låta besökarna få ta del av goda exempel på hur man kan göra för att återställa vattendragen till det bättre.

Projektets syfte är att öka allmänhetens förståelse för samt skapa engagemang om vattendrag och vården av desamma. Informationen och aktiviteterna på besöksplatsen är tänkta att ge ett helhetsperspektiv, från källa till hav. Förhoppningarna är att projektet ska bidra till att gemene man ska se vatten och sitt egna agerande på ett mer hållbart sätt.

Kartan nedan visar var besöksplatsen kommer att befinna sig.

Projektledare sökes

Österlens vattenråd och Tomelilla kommun söker en projektledare som ska ta ansvar för arbetet med besöksplatsens anläggande och igångsättande:

Vill du vara med och leda arbetet med att skapa Österlens första besöksplats för sötvatten? Brinner du för samverkan, konstruktiv dialog och förändringsarbete?

ARBETSUPPGIFTER
Tomelilla kommun i samarbete med vattenråden i sydöstra Skåne söker en projektledare som ska starta upp och leda projektet. Anläggningen finansieras av Leader Sydöstra Skåne och ska placeras vid Verkeån nära Hallamöllas vattenfall.

• Insamling av information om sydöstra Skånes vattendrag med dess djur och växter för presentation på besöksplatsen.
• Planering och utformning av besöksplatsens innehåll och gestaltning
• Kontakter med landskapsarkitekt och entreprenör
• Ansvar för redovisning av projektet och kontakter med Leaderkontoret
• Ansvar för kontakter, planering och aktiviteter med ideella krafter

I arbetet ingår ett nära samarbete med vattenråden, allmänhet, lärosäten, lokala organisationer.

KVALIFIKATIONER
Högskoleutbildning med inriktning mot ekologi, limnologi, biologi, miljövetenskap eller annan likvärdig utbildning eller erfarenhet.

Läs hela annonsen och skicka in din ansökan på Lediga jobbs hemsida. OBS! Sista ansökningsdag är 2023-08-31