Rörums norra å

Rörums norra å

Rörums norra å är ett litet avrinningsområde innehållande både skogsmark och jordbruksmark. Ån har rik bottenfauna och har fina lek- och uppväxtplatser för havsvandrande öring.


Kartdata ©SMHI