Toppbilden

Välkommen till Österlens vattenråd

Österlen är en av Sveriges vackraste landsdelar. Genom det böljande landskapet i sydöstra Skåne rinner ett flertal åar som långa sträckor är både natursköna och biologiskt värdefulla. Genom bokskogar, lundar, fruktodlingar och åkermark ringlar de sig ner mot Hanöbukten.

Lokala nyheter

2018-10-05

Nya inspirationskvällar – Verkeån och Nybroån

Det är snart dags för vårt LEADER-projekt Österlens sköna vattendrag att köra nya inspirationskvällar. Denna gång är […]


2018-09-21

Recipientkontrolldata till och med augusti 2018

Resultaten i Österlens vattenråds recipientkontroll till och med augusti har anlänt från konsulten. Proverna togs […]


2018-08-12

Välkomna till inspirationskvällar för Segesholmsån och för Tommarpsån!

Österlens sköna vattendrag bjuder in alla som är intresserade till inspirationsmöten för Segesholmsån och för […]


Nytt från Vattenmyndigheten

2018-09-16

Nytt nationellt expertråd för klimatanpassning

En samlad bild för av samhällets sårbarhet för klimatförändringar och hur arbetet med klimatanpassning i…


2018-06-18

Vattendelegationen besöker Holmen energi

Idag är vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt på plats vid Motala ström i Norrköping. Där…


2017-12-13

Vattendelegationsmöte i fält

Den 12 december hade vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt årets sista möte hos företaget Xylem…


Logo Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt

Kartor

Österlens sköna vattendrag

Få information om vårt LEDER-projekt Österlens sköna vattendrag

Leaderprojekt