Toppbilden

Välkommen till Österlens vattenråd

Österlen är en av Sveriges vackraste landsdelar. Genom det böljande landskapet i sydöstra Skåne rinner ett flertal åar som långa sträckor är både natursköna och biologiskt värdefulla. Genom bokskogar, lundar, fruktodlingar och åkermark ringlar de sig ner mot Hanöbukten.

Lokala nyheter

2019-03-11

Recipientkontrolldata februari 2019

Då har årets första analyser i recipientkontrollprogrammet kommit från konsulten. Proverna togs på de olika […]


2019-03-04

Rapport över elfiske i Tommarpsån 2018

Rapporten om fiskundersökningarna i Tommarpsån 2018 har nu landat från konsulten Eklövs Fiske och Fiskevård. […]


2019-02-08

Flera inspirationskvällar på gång: Kabusaån 12/2, Rörums norra och södra åar 7/3, Många bäckar små 14/3, Julebodaån 21/3 samt Klammersbäck och Mölleån 28/3

Inbjudningar till nya inspirationskvällar i LEADER-projektet Österlens sköna vattendrag finns nu att tillgå. Nedan hittar ni […]


Nytt från Vattenmyndigheten

2019-03-24

Vattendelegationen Södra Östersjön har haft möte i Västervik

Idag har vattendelegationen Södra Östersjön träffats på Naturum i Västervik. Vattendelegationens sammansättning är oförändrad sedan…


2019-02-12

Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan…


2019-02-07

Tillgången på dricksvatten engagerar

Den framtida tillgången på dricksvatten är den vattenfråga som engagerar mest, visar Vattenmyndighetens sammanställning av…


Logo Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt

Kartor

Österlens sköna vattendrag

Få information om vårt LEDER-projekt Österlens sköna vattendrag

Leaderprojekt