Toppbilden

Välkommen till Österlens vattenråd

Österlen är en av Sveriges vackraste landsdelar. Genom det böljande landskapet i sydöstra Skåne rinner ett flertal åar som långa sträckor är både natursköna och biologiskt värdefulla. Genom bokskogar, lundar, fruktodlingar och åkermark ringlar de sig ner mot Hanöbukten.

Lokala nyheter

2018-05-21

Ny sida om vårt LEADER-projekt

Österlens sköna vattendrag är ett samarbetsprojekt mellan Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och […]


2018-05-16

Resultat från bottenfaunaundersökningarna 2017

För den som är intresserad av livet under ytan i våra vattendrag finns nu resultaten […]


2018-05-16

Recipientkontrolldata till och med april 2018

Senaste resultaten i Österlens vattenråds recipientkontroll har anlänt från konsulten. Proverna togs på de olika […]


Nytt från Vattenmyndigheten

2017-12-13

Vattendelegationsmöte i fält

Den 12 december hade vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt årets sista möte hos företaget Xylem…


2017-10-29

− Vatten är livet – har vi inte vatten så dör vi!

Det säger Thomas Carlzon, ny ordförande för Södra Östersjöns vattendelegation. Thomas har ett förflutet som…


2017-09-21

Fältbesök av Södra Östersjöns vattendelegation

Södra Östersjöns vattendelegation har besökt Tullstorpsån i Skåne för att ta del av de framgångsrika…


Logo Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt

Kartor

Österlens sköna vattendrag

Få information om vårt LEDER-projekt Österlens sköna vattendrag

Leaderprojekt