Toppbilden

Välkommen till Österlens vattenråd

Österlen är en av Sveriges vackraste landsdelar. Genom det böljande landskapet i sydöstra Skåne rinner ett flertal åar som långa sträckor är både natursköna och biologiskt värdefulla. Genom bokskogar, lundar, fruktodlingar och åkermark ringlar de sig ner mot Hanöbukten.

Lokala nyheter

2018-11-04

Inspirationskvällen om Nybroån flyttad

Intresset för Nybroån visade sig vara mycket stort! Intresset för inspirationskvällen har lockat så mycket […]


2018-10-05

Nya inspirationskvällar – Verkeån och Nybroån

OBS! Inspirationskvällen om Nybroån är flyttad! Läs mer här. Det är snart dags för vårt […]


2018-09-21

Recipientkontrolldata till och med augusti 2018

Resultaten i Österlens vattenråds recipientkontroll till och med augusti har anlänt från konsulten. Proverna togs […]


Nytt från Vattenmyndigheten

2019-01-17

Film från Kalmar läns vattenråd

Vattenråden i Kalmar län har tillsammans tagit fram en film om länets vattenråd. Filmen är…


2018-12-19

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under…


2018-09-16

Nytt nationellt expertråd för klimatanpassning

En samlad bild för av samhällets sårbarhet för klimatförändringar och hur arbetet med klimatanpassning i…


Logo Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt

Kartor

Österlens sköna vattendrag

Få information om vårt LEDER-projekt Österlens sköna vattendrag

Leaderprojekt