Toppbilden

Välkommen till Österlens vattenråd

Österlen är en av Sveriges vackraste landsdelar. Genom det böljande landskapet i sydöstra Skåne rinner ett flertal åar som långa sträckor är både natursköna och biologiskt värdefulla. Genom bokskogar, lundar, fruktodlingar och åkermark ringlar de sig ner mot Hanöbukten.

Lokala nyheter

2018-05-21

Ny sida om vårt LEADER-projekt

Österlens sköna vattendrag är ett samarbetsprojekt mellan Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och […]


2018-05-16

Resultat från bottenfaunaundersökningarna 2017

För den som är intresserad av livet under ytan i våra vattendrag finns nu resultaten […]


2018-05-16

Recipientkontrolldata till och med april 2018

Senaste resultaten i Österlens vattenråds recipientkontroll har anlänt från konsulten. Proverna togs på de olika […]


Nytt från Vattenmyndigheten

2018-06-18

Vattendelegationen besöker Holmen energi

Idag är vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt på plats vid Motala ström i Norrköping. Där…


2017-12-13

Vattendelegationsmöte i fält

Den 12 december hade vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt årets sista möte hos företaget Xylem…


2017-10-29

− Vatten är livet – har vi inte vatten så dör vi!

Det säger Thomas Carlzon, ny ordförande för Södra Östersjöns vattendelegation. Thomas har ett förflutet som…


Logo Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt

Kartor

Österlens sköna vattendrag

Få information om vårt LEDER-projekt Österlens sköna vattendrag

Leaderprojekt