Toppbilden

Välkommen till Österlens vattenråd

Österlen är en av Sveriges vackraste landsdelar. Genom det böljande landskapet i sydöstra Skåne rinner ett flertal åar som långa sträckor är både natursköna och biologiskt värdefulla. Genom bokskogar, lundar, fruktodlingar och åkermark ringlar de sig ner mot Hanöbukten.

Lokala nyheter

2019-04-24

Inbjudan – Hur mäter vi vattnets hälsa?

Land och hav hänger ihop men hur undersöker man egentligen ett vattendrag? Vad kan vi […]


2019-04-11

Följ med på vattensafari i Fyledalen!

Lördagen 25 maj välkomnar Österlens sköna vattendrag er att följa med på en vattensafari i […]


2019-04-11

Rapporter från 2018 års bottenfaunainventeringar

Då har Ekologgruppen levererat resultaten för bottenfaunainventeringarna i våra vattendrag, Julebodaån, Segeholmsån, Verkeån, Klammersbäck, Rörums […]


Nytt från Vattenmyndigheten

2019-04-04

Dags för en ny utmaning?

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har två lediga tjänster. Vi söker två medarbetare som vill…


2019-03-24

Vattendelegationen Södra Östersjön har haft möte i Västervik

Idag har vattendelegationen Södra Östersjön träffats på Naturum i Västervik. Vattendelegationens sammansättning är oförändrad sedan…


2019-02-12

Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan…


Logo Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt

Kartor

Österlens sköna vattendrag

Få information om vårt LEDER-projekt Österlens sköna vattendrag

Leaderprojekt