Rörums södra å

Rörums södra å

Rörums södra å har både kvar sträckor som både är slingrande och forsande, men har även en ansenlig mängd kanaliserade åsträckor.

Kartdata ©SMHI