Tommarpsån

Tommarpsån

Tommarpsån slingrar sig till största delen igenom ett böljande jordbrukslandskap. Ån är mycket näringsrik och en av länets mest öringrika åar.

Kartdata ©SMHI