Bottenfauna i Österlenåarna 2013

Bottenfauna i Österlenåarna 2013

Åtta bottenfaunalokaler i sju vattensystem ingår i kontrollprogrammet för Österlenåarna
som pågått sedan 2007. I denna rapport redovisas inledningsvis sammanfattande data för alla
lokalerna och därefter redovisas varje vattensystem för sig, med lokalbeskrivningar,
kommentarer och artlista.