Artlistor 2013

Artlistor 2013

Lista över de olika arter av bottenfauna som hittats under 2013 års inventeringar i: Segesholmsån, Julebodaån, Farhultsbäcken, Klammersbäck, Rörums norra å, Rörums södra å och Tommarpsån.