Artlistor 2014

Artlistor 2014

Lista över de olika arter av bottenfauna som hittats under 2014 års inventeringar i: Segesholmsån, Julebodaån, Farhultsbäcken, Klammersbäck, Rörums norra å, Rörums södra å och Tommarpsån.