Julebodaån

Sammanställningar av resultaten från bottenfaunaundersökningarna i Julebodaån.