Recipientkontrolldata till och med april 2018

Senaste resultaten i Österlens vattenråds recipientkontroll har anlänt från konsulten. Proverna togs på de olika punkterna i kontrollprogrammet 13 april. Resultatet från provtagningarna finns att ladda ner här.

Söker du mer information om provtagningsparametrarna eller önskar ladda ner äldre data från recipientkontrollen? Då ska du gå till sidan om vattenkemi.