Kallelse till årsstämma

Kallelse till Österlens Vattenråds Årsstämma den 28 maj är nu utskickad till medlemmar, styrelsen m.fl....Read More >

Rapport från elfisket i Tommarpsån 2020

Under 2020 har elfiskeundersökningar utförts på 3 lokaler inom Tommarpsåns avrinnings-område på uppdrag av Österlens...Read More >

Rapport med fokus på övergödning

På uppdrag av Österlens vattenråd har Calluna AB utfört en utökad provtagning av vattenkemi och...Read More >

Slutrapport från projektet Österlens sköna vattendrag

Vårt samarbets- och kommunikationsprojekt Österlens sköna vattendrag är nu avslutat. Runt 150 aktiviteter har genomförts....Read More >

Åtgärdssamordnare i markägares tjänst!

Har du en idé om en vattenvårdande insats? Det kan bland annat handla om anläggande...Read More >

Vernissage – Ringar på vattnet

Den 4 september invigs utställningen ”Ringar på vattnet” på konsthallen i Tomelilla. En gemensam utställning...Read More >

Vandra längs Österlens åar

SAVE THE DATE Mellan augusti och november arrangerar vi i samarbete med Vattenrådet för Nybroån,...Read More >

Påskquiz – 10 frågor om vatten

Hur mycket vet ni om vatten? Här följer ett påsk-quiz om rinnande vatten, hav och...Read More >

Skitbra – en dag om vatten och avlopp

Tyvärr är vatten- och avloppsdagen inställd. Håll utkik på hemsidan för information om det beslutas...Read More >

Vattensafari från källa till hav

Allt började med en vattenverkstad i Tomelilla där över 50 barn hälsade på i biblioteket...Read More >