Ny åtgärdssamordnare

Vi tackar vår förra samordnare Therese Parodi och önskar henne lycka till med sitt nya...Read More >

Recipientkontrolldata 2023

Konsulten har levererat analysresultaten från december och därmed är 2023 års recipientkontroll till ända. Konsultens...Read More >

Rapport om recipientkontrollen 2022

På uppdrag av Österlens Vattenråd utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Segesholmsån, Julebodaån, Verkeån,...Read More >

Projektledare för Besöksplats Österlens vattendrag sökes

Österlens vattenråd och Tomelilla kommun söker en projektledare som ska ta ansvar för arbetet med...Read More >

Årsstämma 2023

Österlens vattenråd håller årsstämma 12 maj kl. 10-12, i Vantalängan i Brösarp. Dagordning Medlemmar anmäler...Read More >

Möt vattenrådet på Hanöbuktsveckan

Samverkan för Hanöbukten vill med Hanöbuktsveckan lyfta fram alla positiva insatser, allt fint som sker...Read More >

Rapport från 2021 års bottenfaunainventering

Ekologigruppen har levererat sin rapport över bottenfaunainventeringen i Österlenåar från i höstas. Insekter och andra...Read More >

Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd...Read More >

Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2021

Länsstyrelsens rapport redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2021. Totalt har 30...Read More >

Recipientkontrolldata september 2021

Efter att ha varit på villovägar finns nu nya data från recipientkontrollen i Österlenåarna att...Read More >

Nästa sida →