Årsstämma 2023

Österlens vattenråd håller årsstämma 12 maj kl. 10-12, i Vantalängan i Brösarp. Dagordning Medlemmar anmäler...Read More >

Möt vattenrådet på Hanöbuktsveckan

Samverkan för Hanöbukten vill med Hanöbuktsveckan lyfta fram alla positiva insatser, allt fint som sker...Read More >

Rapport från 2021 års bottenfaunainventering

Ekologigruppen har levererat sin rapport över bottenfaunainventeringen i Österlenåar från i höstas. Insekter och andra...Read More >

Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd...Read More >

Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2021

Länsstyrelsens rapport redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2021. Totalt har 30...Read More >

Recipientkontrolldata september 2021

Efter att ha varit på villovägar finns nu nya data från recipientkontrollen i Österlenåarna att...Read More >

Kallelse till årsstämma

Kallelse till Österlens Vattenråds Årsstämma den 28 maj är nu utskickad till medlemmar, styrelsen m.fl....Read More >

Rapport från elfisket i Tommarpsån 2020

Under 2020 har elfiskeundersökningar utförts på 3 lokaler inom Tommarpsåns avrinnings-område på uppdrag av Österlens...Read More >

Rapport med fokus på övergödning

På uppdrag av Österlens vattenråd har Calluna AB utfört en utökad provtagning av vattenkemi och...Read More >

Slutrapport från projektet Österlens sköna vattendrag

Vårt samarbets- och kommunikationsprojekt Österlens sköna vattendrag är nu avslutat. Runt 150 aktiviteter har genomförts....Read More >