Projektledare för Besöksplats Österlens vattendrag sökes

Blommande kabbleka nedanför vattenfallet vid Hallamölla. Foto: Richard Nilsson

Österlens vattenråd och Tomelilla kommun söker en projektledare som ska ta ansvar för arbetet med besöksplatsens anläggande och igångsättande:

Vill du vara med och leda arbetet med att skapa Österlens första besöksplats för sötvatten? Brinner du för samverkan, konstruktiv dialog och förändringsarbete?

ARBETSUPPGIFTER
Tomelilla kommun i samarbete med vattenråden i sydöstra Skåne söker en projektledare som ska starta upp och leda projektet. Anläggningen finansieras av Leader Sydöstra Skåne och ska placeras vid Verkeån nära Hallamöllas vattenfall.

• Insamling av information om sydöstra Skånes vattendrag med dess djur och växter för presentation på besöksplatsen.
• Planering och utformning av besöksplatsens innehåll och gestaltning
• Kontakter med landskapsarkitekt och entreprenör
• Ansvar för redovisning av projektet och kontakter med Leaderkontoret
• Ansvar för kontakter, planering och aktiviteter med ideella krafter

I arbetet ingår ett nära samarbete med vattenråden, allmänhet, lärosäten, lokala organisationer.

KVALIFIKATIONER
Högskoleutbildning med inriktning mot ekologi, limnologi, biologi, miljövetenskap eller annan likvärdig utbildning eller erfarenhet.

Läs hela annonsen och skicka in din ansökan på Lediga jobbs hemsida. OBS! Sista ansökningsdag är 2023-08-31

Mer information om projektet finns här.