Rapport om recipientkontrollen 2022

På uppdrag av Österlens Vattenråd utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Segesholmsån, Julebodaån, Verkeån, Klammersbäck, Mölleån, Rörums norra å, Rörums södra å, Oderbäcken, Tommarpsån, och Kvarnbybäcken. Provtagning omfattar även de tre sjöarna Gylllebosjön, Verkasjön och Tunbyholmssjön. Föreliggande rapport är en sammanställning av resultaten från år 2022.

Äldre data från recipientkontrollen finns på sidan om vattenkemi.