Inspirationskvällen om Nybroån flyttad

Nybroån fotograferad av Ronnie Gustavsson

Nybroån fotograferad av Ronnie Gustavsson

Intresset för Nybroån visade sig vara mycket stort! Intresset för inspirationskvällen har lockat så mycket folk att den tilltänkta lokalen inte längre kan rymma alla som vill vara med och diskutera Nybroån. Detta är för oss ett angenämt problem. Men, vi blir tvungna att flytta på mötet till någon gång till våren. Håll utkik på facebook och på hemsidorna för information om när och var inspirationskvällen kommer att ske.

Mer information om LEADER-projektet Österlens sköna vattendrag.

Hälsningar!
Österlens sköna vattendrag