Flera inspirationskvällar på gång: Kabusaån 12/2, Rörums norra och södra åar 7/3, Många bäckar små 14/3, Julebodaån 21/3 samt Klammersbäck och Mölleån 28/3

Vattendrag på Österlen

Vattendrag på Österlen

Inbjudningar till nya inspirationskvällar i LEADER-projektet Österlens sköna vattendrag finns nu att tillgå. Nedan hittar ni tid, plats och datum för de vattendrag som kommer att avhandlas under februari och mars. Alla intresserade är varmt välkomna!

Under kvällarna får du information om respektive å och tillsammans kommer vi att samla idéer till framtida åtgärder i och runt vattnet för att kunna förbättra vattenkvalitén från källa till hav – var med på vår interaktiva info-kväll! Fika, mingla och träffa Naturskyddsföreningen, Fiskevårdsföreningen, LRF, Trafikverket, forskare och andra natur- och vattenintresserade! Väl mött!

Inbjudan till Kabusaån 12/2 i pdf-format.
Karta Ingelstorps församlingshem
Inbjudan till Rörums norra och södra åar 7/3 i pdf-format.
Karta Södra Mellby församlingshem
Inbjudan till Många bäckar små 14/3 i pdf-format.
Karta Borrby skola
Inbjudan till mötet om Julebodaån 21/3 i pdf-format.
Karta Maglehems bygdegård
Inbjudan till Klammersbäck och Mölleån 28/3 i pdf-format.
Karta Vitaby medborgarhus

Mer information om LEADER-projektet Österlens sköna vattendrag.