Slutrapport från projektet Österlens sköna vattendrag

Meandrande Österlensk å – Foto: Valentina Zülsdorff

Vårt samarbets- och kommunikationsprojekt Österlens sköna vattendrag är nu avslutat. Runt 150 aktiviteter har genomförts. Över 1 600 personer har deltagit i aktiviteterna. Vi tackar alla som ställt upp och deltagit, både med sin närvaro, med sina synpunkter och med sin kunskap.

Rapporten kan laddas ned här.